Auteursarchief: salaris789

Graaiflatie door Ekoplaza

Af en toe doe ik boodschappen bij Ekoplaza aan het Waterlandplein 130 in Amsterdam. De laatste tijd steeds minder, omdat de prijzen werkelijk de pan uit rijzen. Zo kostte een potje miso eerst 4 euro zoveel en momenteel € 9,69. Dat is een prijsstijging van zo’n 100%.

Ze verkopen er ook een bepaald brood, vegan haverkoek, voor maar liefst € 21,48. De eerste keer dat ik dit zag, dacht ik dat het om een foutieve prijsaanduiding moest gaan. Ik meldde dit aan de kassamedewerker, maar die verzekerde me dat de prijs van € 21,48 klopt. Mijn vraag waarom dit brood zo duur is terwijl het helemaal geen dure ingrediënten bevat, kon hij niet beantwoorden.

Graaiflatie door Ekoplaza

Ik vind dit een illuster voorbeeld van graaiflatie. Dit woord staat nog niet in de Dikke Van Dale, maar graaiflatie is inflatie door gegraai ofwel het exorbitant verhogen van de prijs zonder dat een bedrijf deze buitensporige prijsstijging kan rechtvaardigen. Het bedrijf maakt misbruik van de inflatie en verhoogt de prijs van een product of dienst alleen maar om meer winst te maken. Helaas grijpt dit fenomeen momenteel flink om zich heen.

Drogisterij Kruidvat discrimineert studenten en scholieren

Vandaag heb ik drogisterij Kruidvat aan de Ferdinand Bolstraat 33-39 in Amsterdam bezocht. Tot mijn stomme verbazing zag ik bij de ingang een aanplakbiljet met de volgende tekst:

Drogisterij Kruidvat discrimineert studenten en scholieren

Geachte studenten & scholieren

1 persoon tegelijkertijd naar binnen

Onze excuses voor het ongemak

KV 4316

Dit mag absoluut niet!! Het is je reinste discriminatie van studenten en scholieren. Er staat wel ‘Geachte studenten & scholieren’, maar hieruit spreekt bijzonder weinig achting voor deze groepen.

Hierbij roep ik studenten en scholieren wier belangen hierdoor geschaad worden en die zich gediscrimineerd voelen, op om een klacht in te dienen bij het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht: www.mensenrechten.nl

Klachten over directeur Bram van Dijk van SportCity

Als je overweegt om lid te worden van SportCity of je lidmaatschap te verlengen, dan is het onderstaande misschien iets om rekening mee te houden.

Zondag 26 februari 2023 heb ik gefitnest in een vestiging van fitnessketen SportCity in Amsterdam. Na het fitnessen ben ik even gaan pingpongen. Op een gegeven moment ben ik uitgegleden en keihard op de vloer terechtgekomen. Wat bleek? De schoonmaker had de vloer gedweild, waardoor die vloer nat en glad was, zonder dit met een bordje of anderszins aan te geven.

Twee weken later (12 maart) had ik nog steeds veel pijn aan mijn linkeronderbeen en linkerknie. Uit onderstaande foto, die ik 11 maart genomen heb (dus 13 dagen na de val), blijkt dat mijn onderbeen nog steeds bont en blauw was.

Klachten over directeur Bram van Dijk van SportCity

Artikel 14 lid 1 van de algemene voorwaarden van SportCity luidt: ‘De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.’ Op de website van SportCity heb ik nergens deze procedure gevonden en de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Daarom heb ik 12 maart mijn klacht bij operationeel directeur Bram van Dijk via service@sportcity.nl ingediend. Ik heb hem het onverantwoorde gedrag van zijn schoonmaker uitgelegd en hem gevraagd om alles te doen wat redelijkerwijs in zijn vermogen ligt om de hierboven genoemde gevaarlijke situatie in de toekomst te voorkomen. Bovenstaande foto heb ik als bijlage bijgevoegd. Ingevolge artikel 14 lid 4 van de algemene voorwaarden had Bram van Dijk mijn klacht uiterlijk binnen vier weken moeten beantwoorden. Tot op vandaag heeft hij echter niet het fatsoen gehad om op enigerlei te reageren. Ook op mijn rappel van 28 maart heeft hij hoegenaamd niet gereageerd.

Ik concludeer dan ook dat Bram van Dijk lak heeft aan zijn eigen regels en aan de veiligheid van zijn klanten. Als het gaat om de jaarlijkse inning van de contributie, kan Bram van Dijk wel prompt reageren. Dan is hij er als de kippen bij en schrijft hij het geld geen dag later van mijn rekening af dan dat hij dit mag doen.

Oproep aan Bram van Dijk: stap per direct op!
Omdat Bram van Dijk niet het fatsoen heeft om op een klacht te reageren en hij klaarblijkelijk lak heeft aan de veiligheid van zijn klanten, roep ik hem hierbij op om zijn functie met onmiddellijke ingang neer te leggen en plaats te maken voor een operationeel directeur die dat fatsoen en het juiste verantwoordelijkheidsbesef wel heeft. (wordt vervolgd)

Inschrijfgeld is klantonvriendelijke geldklopperij (deel 2)

“Inschrijfgeld betalen is voor de dommen!
— Robert Castermans

Op het onderstaande artikel over inschrijfkosten, ‘Inschrijfgeld is klantonvriendelijke geldklopperij’, heb ik veel reacties ontvangen. Veel mensen die lid wilden worden van een vereniging, weigerden pertinent inschrijfkosten te betalen – en vrijwel altijd konden ze zich vervolgens inschrijven zonder inschrijfgeld te betalen. Mocht een vereniging echter vasthouden aan inschrijfgeld, ga dan naar een andere vereniging. De meeste verenigingen brengen namelijk geen inschrijfkosten in rekening. Alleen al uit concurrentieoverwegingen is het dan ook niet verstandig van een vereniging om inschrijfgeld te vragen.

Eén uitbater van een sportvereniging mailde me dat hij zich na het lezen van dit artikel realiseerde dat inschrijfgeld een financiële straf is voor iemand die zich lid maakt van zijn sportclub. Daarom heeft hij besloten een nieuw lid niet langer financieel te straffen, maar financieel te belonen. Het inschrijfgeld heeft hij afgeschaft en de eerste maand geeft hij 50% korting op de maandcontributie; hierdoor heeft hij meerdere klanten aangetrokken. Mijn complimenten, zo hoort het inderdaad!

Inschrijfgeld is klantonvriendelijke geldklopperij

“Inschrijfgeld betalen is voor de dommen!
— Robert Castermans

Meerdere lezers van mijn boek Salarisonderhandelen hebben mij gevraagd hoe ze moeten onderhandelen over inschrijfgeld. Ze wilden lid worden van een sportvereniging en moesten € 25, € 30 of € 35 inschrijfgeld betalen. Dat vonden ze te veel. Helemaal mee eens, dat zijn belachelijke bedragen. Sterker nog: ieder bedrag aan inschrijfgeld is te hoog, want inschrijfgeld is klantonvriendelijke nonsens.

Wat is inschrijfgeld eigenlijk? Inschrijfkosten, inschrijvingskosten, inschrijfgeld of inschrijvingsgeld (registration fee in het Engels) is geld dat je moet betalen als je lid wilt worden van bijvoorbeeld een fitnesscentrum. Het inschrijven bestaat uit het invullen van een formulier; je schrijft je naam, adres en nog enkele gegevens op een A4’tje en de medewerker van het fitnesscentrum stopt het inschrijfformulier in de ledenadministratie. Dat is alles. Er worden dus helemaal geen kosten gemaakt (afgezien van ongeveer 5 cent voor een A4’tje en eventueel een paar dubbeltjes voor een lidmaatschapspasje). Het slaat dus nergens op om een klant vele euro’s in rekening te brengen. Inschrijfgeld is volgens mij ooit bedacht door iemand die zich afvroeg hoe hij klanten wat extra geld uit hun zak kon kloppen. Soms kom je de term “administratiekosten” tegen, maar dat is dezelfde klantonvriendelijke onzin als inschrijfgeld.

Een enkele keer probeert een sportvereniging het inschrijfgeld van maar liefst € 35 te verzachten door je “een verrassing” als een worst voor je neus te houden zonder te vertellen wat die verrassing is. Ga er dan maar van uit dat het een flutverrassing is met een waarde van hooguit een paar euro. Als die verrassing bijvoorbeeld een gratis vakantie naar Mallorca of een meet-and-greet met Justin Bieber of Lionel Messi zou zijn, dan zou die sportvereniging dat wel van de daken schreeuwen.

Gelukkig zijn er genoeg sportverenigingen die vinden dat inschrijfgeld geen enkele redelijke grond heeft en op hun website zetten dat je geen inschrijfgeld hoeft te betalen. Zo hoort het ook. De klant is koning en moet niet onnodig op kosten worden gejaagd.

Hoe moet je nu onderhandelen over inschrijfgeld? Ik zou er niet over onderhandelen, maar duidelijk en resoluut zeggen waarom ik principieel weiger inschrijfgeld te betalen. Hierboven heb je al meerdere argumenten gelezen. Verder kun je zeggen:

  • (kijk verbaasd) “Inschrijfkosten? Waarom moet ik € 20 inschrijfkosten betalen? Omdat jij een door mij ingevuld formuliertje in de ledenadministratie stopt? Weet je wat, ik stop dat formuliertje wel zelf in de ledenadministratie en dan betaal je mij die € 20. Die € 20 hoef je me niet contant uit te betalen, maar mag je verrekenen met de maandelijkse contributie. Afgesproken?”
  • “Als ik me lid maak, dien ik een welkomstgeschenk te krijgen. Toen ik overstapte naar een andere energieleverancier, hoefde ik ook geen inschrijfgeld te betalen, maar kreeg ik een welkomstkorting van € 100. Welk welkomstgeschenk heb jij voor me in de aanbieding?”
  • “Wanneer jij naar een winkel of restaurant zou gaan en je krijgt te horen dat je eerst inschrijfgeld moet betalen, zou je dat dan doen of zou je naar een winkel of restaurant gaan waar ze zich niet bezighouden met klantonvriendelijke flauwekul als inschrijfgeld?”
  • “We komen er niet uit. Ik weiger echter principieel inschrijvingskosten of andere onzinkosten te betalen, daarom ga ik ook niet akkoord met een korting van 50% op de inschrijvingskosten. De landelijke fitnessketen Fit For Free heeft af en toe een actie dat je geen inschrijfgeld hoeft te betalen. Als jullie ook zo’n actie hebben, kun je me bellen, dan zal ik me lid maken.” En ja hoor, de keer dat ik dit zei, werd ik de dag erna gebeld: “Voor de heer Castermans wordt een uitzondering gemaakt” als ik er verder met niemand over zou praten. Ik hou me altijd aan mijn woord, daarom noem ik geen naam. 😉

Laten we met z’n allen afspreken dat we voortaan principieel weigeren om inschrijfgeld te betalen. Wedden dat sportverenigingen het dan snel zullen afschaffen? Neem als je mantra: inschrijfgeld betalen is voor de dommen!