Auteursarchief: salaris789

Iedereen mag hier gratis gebruikmaken van het toilet

Bij de ingang van een bepaald café in het centrum van Amsterdam hangt het volgende bordje:

No Toilet Guests Only

No Toilet Guests Only

Als je daar geen drankje koopt, mag je niet even gebruikmaken van het toilet. De uitbater begrijpt kennelijk niet dat je ook een potentiële of toekomstige klant moet zien als klant. Indien je iemand iets gratis geeft of gratis een dienst verleent, voelt diegene zich verplicht om iets terug te doen. Dat is het principe van wederkerigheid. De vrouw of man die gratis van het toilet gebruik mag maken, dus zonder een drankje te moeten kopen of voor het toiletbezoek te moeten betalen, zal een andere keer het café binnenlopen en iets bestellen. Ik vind dit bordje dermate klantonvriendelijk dat ik er nooit binnen zal stappen om iets te bestellen. Graag geef ik de uitbater daarom een gratis advies. Vervang dit klantonvriendelijke bordje zo spoedig mogelijk door:

IEDEREEN MAG HIER GRATIS GEBRUIKMAKEN VAN HET TOILET

Ik zat een keer te eten in het Ethiopische restaurant Addis Ababa aan de Overtoom 337 in Amsterdam. Een vrouw kwam binnen en vroeg of ze even naar het toilet mocht gaan. De eigenaar vond dat geen enkel probleem. Mijn complimenten aan restaurant Addis Ababa! Zo hoort het ook! Toen de vrouw even later weer wegging, bedankte ze de eigenaar en zei ze dat ze er zeker een keer zou komen eten.

Restaurant Addis Ababa in Amsterdam

Restaurant Addis Ababa in Amsterdam

Mijn oudste broer Henri Castermans ging bij leven en welzijn geregeld eten bij brasserie Keyzer aan de Van Baerlestraat 96 in Amsterdam, omdat hij dat een uitstekend restaurant vond. Vandaag rond 13.30 uur ging aldaar de klantvriendelijkheid testen. Ik stapte het restaurant binnen met een dichtgeknoopte jas, zodat het personeel wist dat ik geen gast was, maar een passant. Aan de dame achter de bar vroeg ik of ik even gebruik mocht maken van het toilet. Dat was geen enkel probleem, dat mocht. Voor de zekerheid vroeg ik nog of daar kosten aan verbonden waren omdat ik geen gast was. Nee, het kostte niets. Ik liep naar het herentoilet en keek er maar even rond, want ik hoefde helemaal niet een kleine of grote boodschap te doen. Daarna ging ik weer weg en bedankte en groette de bardame. Ze was zeer vriendelijk terug. Mijn complimenten aan brasserie Keyzer! Zo hoort het ook! Als ik er een keer in de buurt ben en een hapje wil gaan eten, waar denk je dan dat ik naartoe ga? Precies, dat bedoel ik nou.

Brasserie Keyzer in Amsterdam

Brasserie Keyzer in Amsterdam

Hetzelfde kan gezegd worden over inschrijfgeld of geld voor een proefles vragen. Inschrijfgeld vind ik klantonvriendelijke geldklopperij; zie hierover Inschrijfgeld is klantonvriendelijke geldklopperij en Inschrijfgeld is klantonvriendelijke geldklopperij (deel 2). En wie geld vraagt voor een proefles moet heel snel een goede verkooptraining gaan volgen. Of bovenstaande gratis informatie ter harte nemen …

In memoriam Henri Castermans (1950-2023)

Hierbij wil ik iedereen bedanken die naar aanleiding van in memoriam Henri Castermans contact met me heeft opgenomen. Sommigen wilden hun condoleance persoonlijk houden en wilden daarom niet dat ik die op in memoriam Henri Castermans publiceerde, wat ik uiteraard dan ook niet gedaan heb. Vooral de telefonische en face-to-facegesprekken met vrienden, vriendinnen en zakelijke relaties van Henri heb ik als buitengewoon prettig ervaren en ik heb er veel steun aan ontleend. Het is me duidelijk geworden dat Henri in de harten en hoofden van velen voortleeft. Mensen herinneren zich Henri vooral als een vriendelijke, hartelijke en sympathieke gentleman.

Nogmaals heel hartelijk bedankt,

Robert Castermans

Henri Castermans (1950-2023)

Henri Castermans (1950-2023)

Zie ook: Hoe steun je iemand die rouwt? en: Rouwverwerking

Studentendiscriminatie door supermarkt Dirk van den Broek

Enkele dagen geleden liep ik supermarkt Dirk van den Broek aan de Rijnstraat 48 in Amsterdam binnen. Bij de ingang zag ik onderstaande tekst:

Studentendiscriminatie door supermarkt Dirk van den Broek

Studentendiscriminatie door supermarkt Dirk van den Broek

Dit is onmiskenbaar discriminatie van studenten en is daarom verboden. Wat wordt overigens onder een student verstaan? Is iemand die na zijn pensioen gaat studeren, ook een student en moet die dus ook een grijs studentenmandje pakken om te winkelen? Het doet me denken aan de nazi’s, die de Joden in de Tweede Wereldoorlog verplichtten een Jodenster te dragen.

Studenten die zich gediscrimineerd voelen en van wie de belangen geschaad worden, kunnen een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht: www.mensenrechten.nl

Zie ook: Drogisterij Kruidvat discrimineert studenten en scholieren

Alexei Navalny, een held vermoord door een antiheld

Het lichaam van Alexei Navalny is vermoord, maar zijn geest kan niet vermoord worden; die is springlevend en zal eeuwig springlevend blijven.

Alexei Navalny, een herdenking op de Dam in Amsterdam

Alexei Navalny, een herdenking op de Dam in Amsterdam

Wij wensen Yulia Navalnaya alle succes met het voortzetten van het werk van haar man Alexei Navalny (1976-2024).

Alexei Navalny, een eerbetoon op de Dam in Amsterdam

Alexei Navalny, een eerbetoon op de Dam in Amsterdam

Zie verder: Alexei Navalny en Yulia Navalnaya

Is een stille crematie raadzaam?

In 2023 zijn 124.280 mensen overleden. Van de overledenen is 68,4 procent gecremeerd. In 2022 ging het nog om 67,3 procent. Het aantal mensen dat kiest voor een crematie, stijgt al jaren.

Een crematie is goedkoper dan een begrafenis. Daarnaast willen steeds meer mensen hun nabestaanden niet opzadelen met een onderhoudsverplichting. Een graf moet onderhouden worden en een verlenging van het grafrecht met 10 jaar kost ruim € 800.

Ook wordt steeds vaker gekozen voor een stille crematie, ook wel een technische crematie genoemd. Dat is een crematie zonder plechtigheid en zonder koffie en cake. Slechts een handjevol mensen is aanwezig. Het afscheid vindt plaats tijdens een feest voor de terminaal zieke of bij het sterfbed. Stille crematies kunnen als doel hebben: geldbesparing of rust en stilte voor de overledene. Het kan ook gaan om verzet tegen de commercialisering van de dood. Zanger Jan Rot (64 jaar) en muzikant David Bowie (69 jaar) wilden zo’n stil afscheid. In de coronaperiode hebben veel mensen noodgedwongen voor een stille crematie gekozen.

Een stille crematie kun je egoïstisch van de overledene vinden, omdat die zijn of haar nabestaanden de mogelijkheid ontneemt om hem of haar de laatste eer te bewijzen en om samen te rouwen en elkaar te steunen in de verwerking van het verdriet. Zo heeft mijn dierbare oudste broer Henri Castermans ook gekozen voor een stille crematie waarbij alleen zijn partner en een kantoorgenoot (Kenneth Sulkers) aanwezig mochten zijn en zij pas een week na dato zijn overlijden bekend mochten maken. Toen hij deze wereld ging verlaten, heeft hij zelfs zijn 4 broers niet goedendaggezegd met een knuffel en 3 zoenen, noch heeft hij hun de mogelijkheid geboden om hem goedendag te zeggen met een knuffel en 3 zoenen of hem de laatste eer te bewijzen. Daarmee heeft hij mij – en naar ik aanneem ook mijn 3 broers – met kwellende vragen (waarop hij het antwoord waarschijnlijk mee zijn graf in heeft genomen) en extra verdriet achtergelaten. Ook zijn partner heeft nagelaten om die 4 broers op een correcte en tactische wijze mee te delen dat Henri na het stoppen met de chemotherapie nog maar een paar maanden te leven had, hetgeen van een ontstellend gebrek aan savoir-vivre getuigt en ten enenmale onvergeeflijk is; met dit afschuwelijk personage, dat bovendien ooit naar Henri heeft geslagen (als ik daarbij was geweest, had ik lossehandjes het ziekenhuis c.q. het mortuarium in geschopt en geslagen), mijn vader heeft uitgescholden en mij als enige van de 4 broers van Henri aanvankelijk doelbewust geen rouwbrief heeft gestuurd, wil ik dan ook nooit meer iets te maken hebben – lieve Henri, een goed, hartelijk en fantastisch mens als jij had mijns inziens een betere, intelligentere en stijlvollere partner verdiend!!

Zie ook: Steeds meer mensen kiezen voor stille crematie en in memoriam Henri Castermans

Henri Castermans (1950-2023), R.I.P

Henri Castermans (1950-2023), R.I.P

Kanker wordt steeds vaker vroeg ontdekt

De ziekte kanker wordt steeds vaker in een vroeg stadium ontdekt en dat vergroot de kans op een succesvolle behandeling. Wel is het aantal nieuwe gevallen van kanker iets toegenomen. In 2023 waren dat er 128.000. Dit is een stijging van 2.000 ten opzichte van het jaar ervoor. Die toename wordt veroorzaakt door de groei van de bevolking en de ouderenpopulatie. Het aantal Nederlanders dat leeft met en na kanker, is hiermee gegroeid naar ruim 900.000.

Borst- en darmkanker worden vaker in een gunstig stadium ontdekt. Dit geld ook voor melanoom, baarmoederhals-, prostaat-, schildklier- en longkanker. Zo kan met een CT-scan longkanker in een vroeg stadium opgespoord worden. Een veranderd ontlastingspatroon of bloed bij de ontlasting kan wijzen op dikkedarmkanker. Het is zaak om dan snel naar je huisarts te gaan voor nader onderzoek. Kanker in de inwendige organen is moeilijker te ontdekken omdat die vaak pas laat symptomen geeft. Kanker van de alvleesklier, slokdarm, maag en galwegen wordt in slechts 10 procent van de gevallen in een vroeg stadium ontdekt.

Als er kanker in je familie voorkomt, dus bij je moeder, vader, zus of broer, moet je ook naar de huisarts gaan om je te laten onderzoeken. Preventieve onderzoeken en vroege opsporing zijn van groot belang voor een succesvolle behandeling. Doe daarom mee aan bevolkingsonderzoeken naar borst-, baarmoederhals- en darmkanker, ook als je nergens last van hebt.

Patiënten ervaren zelfs 10 jaar na de diagnose kanker nog één of meerdere lichamelijke en/of psychische klachten als gevolg van hun ziekte of behandeling, zoals vermoeidheid, verminderde lichamelijke conditie, neuropathie, verminderd geheugen, slechte concentratie, seksuele problemen, somberheid en depressieve gevoelens.

Voorkomen is beter dan genezen. Stop daarom met roken, eet en drink gezond en beweeg voldoende. Zitten is het nieuwe roken.

Zie ook: Kanker vroeg ontdekken, Zo verklein je de kans op kanker en Zeg nee tegen nicotine

Roken vergroot de kans op impotentie

Roken vergroot de kans op impotentie

Roken veroorzaakt 9 van de 10 gevallen van longkanker

Roken veroorzaakt 9 van de 10 gevallen van longkanker

Uw rook is schadelijk voor uw kinderen, familie en vrienden

Uw rook is schadelijk voor uw kinderen, familie en vrienden

‘Mooie en ontroerende woorden voor Henri Castermans’

Een lezeres was zo vriendelijk en attent om me een lieve e-mail te sturen over de 2de, herziene en uitgebreide druk van mijn boek Elckerlijc in hedendaags Nederlands. Ze vond dat ik het Middelnederlandse toneelstuk Elckerlijc erg goed vertaald had in modern Nederlands en mijn uitgebreide inleiding vond ze bijzonder interessant. Ik ken haar niet maar ik meen tussen de regels door te lezen dat ze ook neerlandicus is. Wat me vooral raakte en emotioneerde, was dat ze schrijft:

Mooie en ontroerende woorden heb je geschreven ter nagedachtenis van je broer Henri Castermans in het ‘Woord vooraf’.

Dit is me zeer tot steun, want ik vind het heel erg dat mijn broer Henri niet meer leeft en ik kan nog steeds nauwelijks bevatten dat ik hem nooit meer zal tegenkomen – althans in deze wereld.

Elckerlijc in hedendaags Nederlands Robert CastermansZie verder over Henri Castermans: in memoriam Henri Castermans en: het Egidius-lied / het Henri-lied

Blue monday: wat is ‘blue monday’ precies en wanneer valt die dag nou?

In de 15de druk van de Dikke Van Dale komt blue monday nog niet voor, maar in de 16de druk uit 2022 wel. Deze maandag zou de meest deprimerende dag van het jaar zijn: de dagen zijn nog kort, het weer is slecht, je goede voornemens zijn mislukt (zoals stoppen met roken of afvallen), de rekeningen stromen weer binnen, voorlopig heb je geen vakantie, je geld is op na de dure decembermaand, je voelt je schuldig vanwege het vele eten en drinken tijdens de feestdagen.

Dr. Cliff Arnall, psycholoog aan de Universiteit van Cardiff in Wales, kwam met een pseudowetenschappelijke formule op de proppen om de somberste dag van het jaar vast te stellen, overigens in opdracht van een reisbureau om vakanties te verkopen. De eerste blue monday werd vastgesteld op 24 januari 2005. Dat was de maandag van de laatste volle week in januari en niet de derde maandag in januari. In 2005 was dat 17 januari. Toch stellen velen blue monday op de derde maandag van januari. Volgens hen is dit jaar 15 januari blue monday, maar de maandag van de laatste volle week van januari 2024 is 22 januari. Dat is dus dit jaar blue monday.

Er zijn natuurlijk remedies om blue monday door te komen, bijvoorbeeld:
• Ga leuke dingen doen.
• Plan alvast je vakantie.
• Maak een stevige wandeling of ga sporten.
• Koop kleding of iets anders, waardoor je je prettiger voelt.
• Luister naar je lievelingsmuziek.
• Kijk naar je favoriete serie of een goede of grappige film.
• Pak je goede voornemens weer op.

Zie ook: Waarom blue monday niet de meest depressieve dag van het jaar is

blue monday, maak een wandeling in de natuur

blue monday, maak een wandeling in de natuur

Politici: bescherm onze politieagenten en onze hulpverleners met een algeheel vuurwerkverbod!!!

Politieagenten en hulpverleners kunnen alleen bij een algeheel vuurwerkverbod zo veilig mogelijk hun werk doen.

Politici die tegen een algeheel vuurwerkverbod zijn, roep ik op om 31 december het werk van politieagenten over te nemen en alle schade die het gevolg is van vuurwerk, uit hun eigen zak te betalen en niet de belastingbetaler en de betaler van verzekeringspremies ervoor te laten opdraaien. Politici die dit weigeren, zijn niet alleen grote lafaards maar ook dito huichelaars.

De Nederlandse Politiebond (NPB) adviseer ik om de politiek nu duidelijk te maken dat politieagenten 31 december niet de straat op zullen gaan als er dan geen algeheel vuurwerkverbod geldt: TE GEVAARLIJK. Het is gewoon een schande dat ieder jaar tientallen agenten gewond raken door vuurwerk waarmee ze bekogeld worden, van wie er velen blijvende lichamelijke en/of psychische schade overhouden. Vuurwerk is te gevaarlijk voor gewone consumenten: ieder jaar zijn er vele consumenten met brandwonden, oogletsel en afgerukte vingers en handen en één à twee doden. De overheid moet professionals vuurwerkshows laten organiseren, liefst met elektrisch vuurwerk (electric fireworks) zoals de afgelopen twee jaarwisselingen op het Museumplein in Amsterdam: goed voor milieu, mens en dier.

Oud en nieuw Museumplein 2023 [op 31 december 2023 en 1 januari 2024]

 

Electric Fireworks op het Museumplein 2023 [op 31 december 2022 en 1 januari 2023]

Zeg nee tegen nicotine!

De bekende longarts en antirookactivist Wanda de Kanter is op nicotinee.nl een burgerinitiatief begonnen voor een nicotinevrije generatie: Zeg nee tegen nicotine! Ik heb dit burgerinitiatief al ondertekend. Doe ook mee en onderteken dit burgerinitiatief vandaag nog!

Jongeren raken namelijk tegen hun wil verslaafd. Dat moet stoppen!

een pakje kankerstokken

Twee foto’s op een pakje kankerstokken, die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten, en de waarschuwende teksten, waar geen woord Frans bij is:
• Roken is dodelijk – stop nu
• Roken veroorzaakt mond- en keelkanker
• Tabaksrook bevat meer dan 70 stoffen die kanker veroorzaken
• Stop nu! Kijk op www.ikstopnu.nl
• Of bel de stoplijn 0800-1995 (gratis)

Mijn dierbare broer Henri Castermans is ook als tiener gaan roken, verslaafd geraakt aan die kankerverwekkende rotzooi en nooit meer van zijn nicotineverslaving afgekomen. Helaas heeft hij dat met de dood moeten bekopen. Zie verder over Henri Castermans: in memoriam Henri Castermans en: het Egidius-lied / het Henri-lied

Henri Castermans en onze vader Fons Castermans, in betere tijden

Henri Castermans en onze vader Fons Castermans, in betere tijden