Home > Recensies

Recensies van SALARISONDERHANDELEN

Lees de vele positieve recensies van het boek SALARISONDERHANDELEN van Robert Castermans en overtuig jezelf. De bron staat iedere keer onder de recensie.

‘In deze derde, herziene druk van dit boek richt Castermans zich primair op salaris (en aanverwante secundaire voorwaarden) waarover zowel in de aanvangssituatie als later in een carrière nadrukkelijk onderhandeld kan worden. Onderhandelen – en niet zozeer solliciteren – staat dan ook centraal. Basis daarvoor vormt de zogeheten ACA-methode (advantage-claim-advantage). Het boek bevat vele nuttige tips en geeft ook uitleg over bepaalde begrippen en vormen van belonen. Hoewel Castermans zich richt op werknemers, bevat het ook nuttige tips en inzichten voor werkgevers of personen die werkgevers in salarisonderhandelingen vertegenwoordigen (leidinggevenden, P&O-functionarissen). Voorzien van bibliografie en internetverwijzingen. De herziening houdt verband met nieuwe wet- en regelgeving; bedragen zijn aangepast, de literatuuropgave aangevuld en internetadressen geactualiseerd.’
NBD/Biblion

‘Altijd al van een professional willen horen hoe je jouw salarisgesprek het beste kunt voeren? We hebben hét boek gevonden als het gaat om salarisonderhandelingen: SALARISONDERHANDELEN van Robert Castermans. Hierin staan alle ins & outs om een succesvolle onderhandelaar te worden. Je krijgt onder andere antwoord op vragen welk salaris haalbaar is en wat de beste methodes zijn om promotie te maken.’
monsterboard.nl

‘Hoe onderhandel je lucratief over je salaris … salarisonderhandelingen: de do’s-and-don’ts …’
Het Financieele Dagblad

‘Tijd voor een hoger salaris … zijn belangrijkste tips als coach en auteur van het handboek SALARISONDERHANDELEN … een reeks tips …’
NRC Handelsblad en nrc.next

‘Werknemer heeft iets te eisen … 20% meer salaris is mogelijk … Robert Castermans, auteur van het boek SALARISONDERHANDELEN adviseert … om een salarisverhoging voor elkaar te krijgen …’
De Telegraaf

‘Salarisonderhandelen voor gevorderden … listige trucs voor wie het onderste uit de kan wil … licht machiavellistische tips voor een salarisverhoging.’
de Volkskrant

‘… tips van een ervaren rot in het onderhandelen … Robert Castermans, auteur van de bestseller SALARISONDERHANDELEN.’
vacature.com

‘Doe je voordeel met de tips over het onderhandelen over de financiële voorwaarden van de baan waarop je solliciteert.’
nu.evendit.nl

‘Waardevolle informatie voor succesvolle salarisonderhandelingen, ook als je onder een cao valt’
hotelprofessionals.nl

‘Hoe pak je onderhandelingen over je loon het beste aan? Welke uitspraken moet je mijden? Een ervaren onderhandelaar zet je op weg.’
hln.be

‘Tips voor je salarisonderhandelingen’
stagetips.nl

‘… tips … het handboek van Robert Castermans.’
vakmedianet.nl

‘Tweede, uitgebreide en geactualiseerde versie van het succesvolle boek (2005). Hoewel de arbeidsmarktpositie van werknemers de afgelopen tijd minder sterk is geweest, bevat dit boek waardevolle suggesties en tips bij het onderhandelen over het salaris. Het boek richt zich op werknemers (“Uw werkgever wil niet dat u dit boek leest!” aldus de slogan op de voorzijde), maar is ondertussen ook voor werkgevers (leidinggevenden, personeelsfunctionarissen en dergelijken) een waardevolle bron van informatie. Het boek is aangenaam geschreven en bevat tevens waardevolle referenties (literatuur) alsmede internetadressen waar ter voorbereiding op dit soort gesprekken informatie kan worden gevonden. De eerste editie van dit boek heeft veel succes gehad. Bij beginnende werknemers, maar ook bij hen die salarispromotie willen, zal dit boek gewenst zijn als voorbereiding op salarisgesprekken.’
NBD/Biblion

‘Zo krijg je het salaris dat je wilt … tips voor succesvolle salarisonderhandelingen.’
wendyonline.nl

‘… een aantal handige tips.’
famme.nl

‘De beste tips voor je salarisonderhandelingen’
focusengineering.nl

‘Salarisonderhandelen, zo doe je dat … Robert Castermans vertelt hoe je onderhandelen over jouw salaris als starter het beste kunt aanpakken.’
Carrière Jaarboek 2014

‘Handige tips voor salarisonderhandelingen’
codeguild.nl

‘… nuttig boek: SALARISONDERHANDELEN, TOPTIPS VOOR EEN HOGER SALARIS van Robert Castermans’
Lof Magazine

‘Belangrijke tips bij salarisonderhandelingen’
jobbl.nl

Top 5 Financiële boeken
Geld is hartstikke belangrijk en is iedere dag in ons leven. Op meerdere manieren krijgen we ermee te maken, bijvoorbeeld in onze eigen portemonnee, in die van de baas of op de spaarrekening. Op al deze vlakken kunnen we wel wat hulp gebruiken, zeker nu het crisis is. En hoe leer je het beter dan vanuit een boek? Juist! We hebben daarom een aantal boeken voor je op een rij gezet … Met het boek SALARISONDERHANDELEN bereid je je goed voor op je salaris- of beoordelingsgesprek.’
blogus.nl

‘Handige tips over salarisonderhandelingen’
toptalentbanen.nl

‘Sommige boeken betalen zich dubbel en dwars terug. Neem SALARISONDERHANDELEN van Robert Castermans.’
twitter.com/sollicitatiebrf

‘Slimme salarisonderhandelingstips’
sollicitatieinfo.nl

‘Toch opslag in crisistijd … onderhandelexpert Robert Castermans …’
Psychologie magazine

‘Het boek SALARISONDERHANDELEN, TOPTIPS VOOR EEN HOGER SALARIS van Robert Castermans is de beste gids voor uw onderhandelingen over uw aanvangssalaris, secundaire arbeidsvoorwaarden, salarisverhoging en promotie.’
carriere.beginthier.nl

‘Boek van de maand mei 2011: SALARISONDERHANDELEN, TOPTIPS VOOR EEN HOGER SALARIS van Robert Castermans. Een boek dat zichzelf met gemak terugverdient!’
loopbaanadvies.net

‘Do’s and don’ts during salary negotiations … Tips for internationals … Practical advice for salary negotiation … I have read many books in this genre. Without question, Salary Negotiation: Top Tips for a Higher Salary, written by Robert Castermans, is the best book that I have read. It’s an excellent book for anyone wanting to negotiate salary, benefits and a raise in salary. Highly recommended.’
togetherabroad.nl

SALARISONDERHANDELEN van Robert Castermans is de beste gids voor uw salarisonderhandelingen.’
loonadministratie.eenpunt.nl

‘Er is momenteel geen ander boek dat specifiek over salarisonderhandelen gaat en zo volledig is.’
selexyz.nl

‘De beste tips voor succesvolle salarisonderhandelingen’
loopbaanadviesnederland.nl

‘… gouden tips van Robert Castermans …’
parttime-vacature.nl

‘Er bestaat nog altijd salarisongelijkheid tussen mannen en vrouwen, daarom extra tips voor vrouwen.’
aandachtenadvies.nl

‘Als je salarisonderhandelingen ingaat, heb ik een boek dat je moet lezen! Het heet SALARISONDERHANDELEN: TOPTIPS VOOR EEN HOGER SALARIS van Robert Castermans. Ik ken iemand die de tips heeft toegepast en daardoor 300 euro meer kreeg dan het beginbod!’
yes.nl

‘Gouden regels voor een hoger salaris’
vkbanen.nl

‘Een deskundige verklapt de beste strategie om opslag te krijgen …’
Algemeen Dagblad

SALARISONDERHANDELEN van Robert Castermans is de beste gids voor uw salarisonderhandelingen.’
onderhandelen.slammer.nl

‘Voor wie goed voorbereid wil zijn tijdens salaris- en beoordelingsgesprekken.’
InFinance

‘Uitgebreide gids met talloze tips voor salarisonderhandelingen’
debanensite.nl

‘Het salarisgevecht voer je zo!’
De Twentsche Courant Tubantia

‘Geweldig boek.’
fok.nl

‘… het beroemde onderhandelboek van Robert Castermans …’
fnvbondgenoten.nl

‘… een praktische ruggensteun voor wie van zijn baas meer salaris wil of met een potentiële werkgever in de slag moet over de hoogte van het loon.’
de Gelderlander

‘Tips voor het beste onderhandelingsresultaat’
nrc.next

‘… gouden tips van expert Robert Castermans … handige adviezen …’
Metro

‘Voor de beste tips voor een hoger salaris is het boek SALARISONDERHANDELEN van Robert Castermans verplichte kost.’
managementboek.nl

‘Superboek, de ACA-methode is zeker aan te raden.’
viva.nl

‘Leer succesvol onderhandelen over je salaris! … een structurele oplossing voor meer geld in het laatje.’
KindGeld

‘Onderhandelingstips van een specialist’
loonwijzer.nl

‘Op weg naar uitstekende onderhandelingsvaardigheden, zowel zakelijk als privé.’
Rijksuniversiteit Groningen

‘… prima is SALARISONDERHANDELEN van Robert Castermans.’
www.briskmag.nl

‘… talloze tips … interessante gegevens … voor zowel werknemer, leidinggevende als eender wie geregeld aan de onderhandelingstafel moet plaatsnemen.’
hrmagazine.be

’39 tips voor een leuke korting en honderden tips voor een hoger salaris’
noppes.nl

‘Dit boek is een uitstekend hulpmiddel om uw (toekomstige) baas ervan te overtuigen dat u meer waard bent dan wat hij u biedt … Dit boek is makkelijk leesbaar en geeft goede tips om tot een goede strategie te komen bij salarisonderhandelingen.’
bruna.nl

‘In SALARISONDERHANDELEN helpt Robert Castermans u … verstandig uw inkomen ter discussie te stellen. Het boek leert u in duidelijke, afgebakende tips onderhandelen over uw aanvangssalaris en secundaire arbeidsvoorwaarden en over een salarisverhoging.’
hrsquare.be

‘Gids voor een hoog salaris’
mijnstudentenleven.nl

‘… gouden regels om te onderhandelen over je salaris.’
vdab.be

‘… aanbevolen …’
carrieretijger.nl

‘Om het inkomensverschil tussen mannen en vrouwen aan te pakken heeft Robert Castermans in het boek SALARISONDERHANDELEN onderhandeltips opgenomen die speciaal zijn gericht op vrouwen. Met deze tips staan ook vrouwen hun mannetje tijdens salarisonderhandelingen.’
Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen

‘Boekentip: SALARISONDERHANDELEN, R. Castermans’
loopbaanadvies.net

‘… een aantal concrete en bruikbare tips voor mensen die het loongesprek met hun baas niet uit de weg willen gaan.’
jobat.be

‘ACA-methode Deze advantage-claim-advantagemethode van Castermans heeft het voordeel dat je de vraag naar loonsverhoging omringt met voordelen.’
www.infotalia.be

‘Handige tips voor het onderhandelen over het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden.’
werk.nl

‘Tips voor succesvol onderhandelen over uw toekomstige salaris’
jbb.nl

‘Alles wat je moet weten voor een hoger salaris. Een absolute aanrader voor een salarispingelaar!’
koerdistan.nl

‘Onderhandelexpert Robert Castermans vertelt hoe je … het hoogst mogelijke salaris in de wacht sleept.’
jobtrack.nl

‘In SALARISONDERHANDELEN: TOPTIPS VOOR EEN HOGER SALARIS vind je de nodige informatie over salaris en arbeidsvoorwaarden.’
talentcareercenter.nl

‘Alles over je salarisonderhandelingen’
vacaturesaccountants.nl

Aanrader voor iedere onderhandelaar
De ondertitel van SALARISONDERHANDELEN geeft scherp aan wat je aan dit boek hebt: TOPTIPS VOOR EEN HOGER SALARIS. Dat hoger salaris is niet te missen met de goede en talrijke tips in dit vlot en helder geschreven boek. Robert Castermans is een communicator in optima forma. Hij legt de belangrijkste communicatieve vaardigheden voor het voeren van onderhandelingen in het algemeen goed uit en behandelt alles over salarisonderhandelingen tot in detail, van het informeren naar een salarisindicatie tot het onderhandelen over een salarisverhoging. Zeer leerzaam zijn de vele voorbeelden van reacties op vragen en opmerkingen van een werkgever. Dit boek behoort zonder meer tot de beste onderhandelingsliteratuur.’
bol.com

‘Het boek SALARISONDERHANDELEN, TOPTIPS VOOR EEN HOGER SALARIS van Robert Castermans leert je alles over onderhandelen over salaris, aanvangssalaris, secundaire arbeidsvoorwaarden en salarisverhoging en over promotie maken. Succes gegarandeerd!’
carriere.opzijnbest.nl

‘Gouden tips bij salarisonderhandelingen’
onderhandelen.expertpagina.nl

Haal je voordeel * * * * * (Score van 5 op 5)
Nemen we niet te vaak een salarisaanbod voor lief? Moeten we niet assertiever zijn en er bij een salarisonderhandeling meer proberen uit te slepen? Hoe pak je dit nu aan? Met deze overwegingen in het hoofd ging ik op zoek naar een boek over salarisonderhandelen. Er blijkt maar weinig literatuur over dit onderwerp te bestaan. Wel veel Amerikaanse boeken, maar op dit punt is Amerika echt niet te vergelijken met Nederland. Recent is het boek SALARISONDERHANDELEN van Robert Castermans verschenen. Het is een verrassend goed geschreven boek, vol nuttige tips, to the point en het leest met 128 pagina’s vlot weg. Castermans is erin geslaagd om alle relevante onderwerpen beknopt maar doeltreffend te behandelen in de hoofdstukken “Onderhandelen”, “Onderhandelen over aanvangssalaris”, “Onderhandelen over secundaire arbeidsvoorwaarden” en “Onderhandelen over salarisverhoging”. Het boek bevat veel aanvullende gegevens, zoals internetadressen en een zeer volledig overzicht van salarissen in bijna alle sectoren. Vergeleken met andere literatuur over dit onderwerp heeft dit boek zonder twijfel veel meer inhoud en diepgang. Een zeer bruikbaar boek, kortom een aanrader.’
boekrecensie.com

‘De auteur heeft als zelfstandig salarisadviseur zijn ervaring te boek gesteld en begint met een algemene inleiding over onderhandelen. Hierbij komen de verschillende fasen van onderhandelen aan de orde, alsook een aantal algemene tips. In het tweede hoofdstuk wordt de stap gemaakt naar het onderhandelen over het salaris. Aandachtspunten hierbij zijn onder meer: vooraf onderzoek doen, relatie met functiewaarderingssystemen en cao’s, de ACA-methode. Deze methode zegt dat jouw “claim” vooraf en achteraf verpakt moet worden door het benoemen van het voordeel (advantage) dat de werkgever van jou heeft. Het derde hoofdstuk behandelt 54 secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, auto van de zaak etc. Het laatste hoofdstuk behandelt het onderhandelen over salarisverhoging. Hierbij gaat het onder andere over timing, afscheepmanoeuvres en tips om promotie te maken. Het boek is gemakkelijk leesbaar en bevat voorbeelden, handzame tips en een lijst van functies met salarisindicaties.’
NBD/Biblion

Lees meer over salarisonderhandelingen

Bestel nu de beste gids voor je salarisonderhandelingen en verdien geld!