Categoriearchief: Tegen inschrijfgeld en ander consumentenleed en actualiteiten

De klucht Nu noch (Toe maar) in hedendaags Nederlands, andere kluchten, sproken en boerden, Onderbroekenlol in middeleeuwse literatuur en een pittige polemiek met prof. dr. Ludo Jongen

Onlangs heb ik de 3de, herziene en uitgebreide druk gepubliceerd van mijn boek: De klucht Nu noch (Toe maar) in hedendaags Nederlands, andere kluchten, sproken en boerden, Onderbroekenlol in middeleeuwse literatuur en een pittige polemiek met prof. dr. Ludo Jongen. Dit boek sluit af met, zoals de ondertitel ook aangeeft, een pittige polemiek met prof. dr. Ludo Jongen. Voluit heet hij: Ludovicus Eliseus Ignatius Maria Jongen (1948).

Robert Castermans: De klucht Nu noch (Toe maar) in hedendaags Nederlands, andere kluchten, sproken en boerden, Onderbroekenlol in middeleeuwse literatuur en een pittige polemiek met prof. dr. Ludo Jongen

Robert Castermans: De klucht Nu noch (Toe maar) in hedendaags Nederlands, andere kluchten, sproken en boerden, Onderbroekenlol in middeleeuwse literatuur en een pittige polemiek met prof. dr. Ludo Jongen

Wat was het geval? Ludo Jongen had een recensie van mijn boek in elkaar geflanst, waar werkelijk geen reet van klopt. Iedereen die zijn krakkemikkig recensietje en mijn boek gelezen heeft, zal ongelovig en vol verbazing hebben uitgeroepen: ‘Met stomheid geslagen!’ Uiteraard heb ik op de webpagina voor De klucht Nu noch (Toe maar) in hedendaags Nederlands, andere kluchten, sproken en boerden, Onderbroekenlol in middeleeuwse literatuur en een pittige polemiek met prof. dr. Ludo Jongen en in mijn boek aangetoond dat zijn gebazel en geleuter van geen kanten deugt en heb ik dit omhooggevallen professortje op gepaste wijze van repliek gediend. Zo schrijf ik op p. 181-182 van mijn boek:

Over het woord ‘leuter’ merkt Ludo Jongen op in zijn in elkaar geflanst weerwoord aan jou dat ik mijn hertaling ‘[meen] te moeten opleuken met een schuttingwoord.’ In vs. 143 staat het woord ‘wannen’. Dit verwijst naar seks bedrijven. Zie Frederik Joris Lodder: Lachen om list en lust, Studies over de Middelnederlandse komische versvertellingen. [z.pl.]. 1997. Dissertatie Leiden, p. 83: ‘In Een bispel van II clerken zijn slechts enkele metaforen ontleend aan de muziek: snaren vertemperen (vs. 140) voor de geslachtsgemeenschap, fluntse [fluit] (vs. 148) voor de penis en scallen [bel, klok] (vs. 200) voor de testikels; in de agrarische sfeer liggen derscher (vs. 142) voor het lid en wannen (vs. 143) voor de coïtus.’ Zie ook het Middelnederlandsch woordenboek (MNW) 9, 1704, s.v. wannen: ‘3) In obsc. [= obscene, seksuele, R.C.] zin || Her Gobert was daer doe wel an, dat hi dien derscher ghewan, die soo wel wannen hadde gheleert’. Omdat het woord ‘wannen’ volgens mij naar meerdere seksuele handelingen kan verwijzen, heb ik dat hertaald met ‘zijn leuter behandelen’. En omdat boerden behoorlijk platvloers zijn, is een populair woord als ‘leuter’ toepasselijker dan een medische term als ‘penis’. Ik meen dus helemaal niet de betreffende boerde te moeten opleuken met een schuttingwoord. (Bovendien heb ik in de voorlaatste versregel (vs. 289) van de boerde Dits vanden vesscher van Parijs ende van sinen wive, sijts wijs het woord vede wel hertaald met ‘penis’ en niet met een schuttingwoord, omdat het slot een (quasi)serieuze lering bevat.) Maar Ludo Jongen meent wel in zijn arrogantie dat de lezers van Madoc op zijn geleuter zitten te wachten; hij schrijft namelijk in zijn in elkaar geflanst weerwoord aan jou: ‘[…] als recensent mag (nee, moet) ik de lezers van Madoc daarop attenderen.’3 In werkelijkheid beledigt Ludo Jongen de lezers van Madoc diep door ze een in elkaar geflanst flutrecensietje voor te schotelen. Overigens – is hier sprake van projectie? M.a.w. meent Ludo Jongen zijn in elkaar geflanst flutboekje over tien middeleeuwse moppen te moeten opleuken met het schuttingwoord ‘lul’ in de zinsnede ‘hij staat voor lul’ op p. 41 en zijn artikeltje ‘Als een meisje ja zegt …, Een antwoord aan Remco Sleiderink’. In: Madoc, Tijdschrift over de middeleeuwen 31 (2017), p. 180-182 met hetzelfde drieletterwoord in de woordcombinatie ‘slappe lul’? Ludo Jongen moet deze ‘Bijlage’ eens lezen, dan weet hij wie pas echt voor lul staat en hij moet ook eens in de spiegel kijken, dan ziet hij een enorm grote slappe lul en een nog grotere leugenaar!

3. Nou, en ik mag (nee, moet) de lezers van Madoc en ieder ander erop attenderen wat voor geweldige recensent en wat voor voorbeeldige wetenschapper Ludo Jongen is!

Een lezer heeft me gemaild om me erop te attenderen dat Ludo Jongen in zijn flutboekje over tien middeleeuwse moppen van slechts 72 pagina’s ook volstrekt onnodig het drieletterwoord pik in de passage ‘De smid voelde zich weliswaar op zijn pik getrapt’ op p. 53 gebruikt, kennelijk in een verwoede poging de boerde Dits van Heilen van Beersele, die de III jaghede te spele (Dit gaat over Heile uit Beersel, die drie mannen in de maling nam) op te leuken met dit schuttingwoord. Vs. 182 van deze boerde luidt: ‘Die smet hadde oec onraste’. Volgens het Middelnederlandsch woordenboek betekent onraste ‘onrust’, ‘toestand van zorg en kommer’. Fred Lodder vertaalt onraste met ‘een onaangename ervaring’ en Karel Eykman vertaalt vs. 182 met ‘Wat de smid wel een nare nasmaak gaf’ (Karel Eykman en Fred Lodder: Van de man die graag dronk en andere Middelnederlandse komische verhalen. Amsterdam: Prometheus. 2002. (Nederlandse klassieken), p. 56-57). En in Halfhaantje en de hardrijder, De mooiste, grappigste en griezeligste volksverhalen uit Nederland en Vlaanderen. [Door] Theo Meder, Jens Klein, Imre Koekenbier [e.a.]. Gorredijk: Sterck & De Vreese. 2024, p. 133 wordt vs. 182 vertaald met: ‘De smid had ook de pest in’. Maar Ludo Jongen moest zo nodig het woord pik er met de schaamharen bij slepen om de boerde op te leuken met een schuttingwoord. Op ons dom professortje is duidelijk het volgende spreekwoord van toepassing: de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.

PS In zijn krukkig recensietje verwijt domme Ludo Jongen me dat ik de Middelnederlandse tekst van de klucht Nu noch niet heb opgenomen. Hij schrijft namelijk: ‘Naar mijn mening had dat recht getrokken [lees: rechtgetrokken; zelfs met de simpelste dingen gaat ons dom professortje al volledig onderuit, R.C.] kunnen worden door de laat-zestiende-eeuwse [lees: laatzestiende-eeuwse; ook de correcte spelling van dit woord is veel te hoog gegrepen voor ons dom professortje, R.C.] tekst van Nu noch parallel naast de hertaling af te drukken.’ Onze toprecensent vervolgt: ‘Dan kunnen professionals (docenten, studenten, regisseurs) meteen zien op welke wijze de oorspronkelijke tekst is “gemoderniseerd”. Nu moeten zij via dbnl.nl een tekst op het scherm toveren om de hertaling te kunnen beoordelen.’ Natuurlijk rekent Ludo Jongen zich tot die ‘professionals’, zo bescheiden is hij wel. Ik vind dit een gevalletje grenzeloze zelfoverschatting. In werkelijkheid is deze flapdrol nog dommer dan het paard van Christus en dat was een ezel. Dit uilskuiken geeft in feite zelf aan dat dit verwijt kant noch wal raakt, want met een paar muisklikken kan iedere normale en intelligente persoon de Middelnederlandse tekst desgewenst ‘voor zich toveren’, maar het zou me niks verbazen als Ludo Jongen vele uren heeft zitten te hannesen om de Middelnederlandse tekst ‘voor zich te toveren’. Nota bene: deze pikzwarte pot heeft in zijn flinterdun flutboekje over tien middeleeuwse moppen ook niet de Middelnederlandse teksten ‘parallel naast de hertaling’ opgenomen.

Iedereen mag hier gratis gebruikmaken van het toilet

Bij de ingang van een bepaald café in het centrum van Amsterdam hangt het volgende bordje:

No Toilet Guests Only

No Toilet Guests Only

Als je daar geen drankje koopt, mag je niet even gebruikmaken van het toilet. De uitbater begrijpt kennelijk niet dat je ook een potentiële of toekomstige klant moet zien als klant. Indien je iemand iets gratis geeft of gratis een dienst verleent, voelt diegene zich verplicht om iets terug te doen. Dat is het principe van wederkerigheid. De vrouw of man die gratis van het toilet gebruik mag maken, dus zonder een drankje te moeten kopen of voor het toiletbezoek te moeten betalen, zal een andere keer het café binnenlopen en iets bestellen. Ik vind dit bordje dermate klantonvriendelijk dat ik er nooit binnen zal stappen om iets te bestellen. Graag geef ik de uitbater daarom een gratis advies. Vervang dit klantonvriendelijke bordje zo spoedig mogelijk door:

IEDEREEN MAG HIER GRATIS GEBRUIKMAKEN VAN HET TOILET

Ik zat een keer te eten in het Ethiopische restaurant Addis Ababa aan de Overtoom 337 in Amsterdam. Een vrouw kwam binnen en vroeg of ze even naar het toilet mocht gaan. De eigenaar vond dat geen enkel probleem. Mijn complimenten aan restaurant Addis Ababa! Zo hoort het ook! Toen de vrouw even later weer wegging, bedankte ze de eigenaar en zei ze dat ze er zeker een keer zou komen eten.

Restaurant Addis Ababa in Amsterdam

Restaurant Addis Ababa in Amsterdam

Mijn oudste broer Henri Castermans ging bij leven en welzijn geregeld eten bij brasserie Keyzer aan de Van Baerlestraat 96 in Amsterdam, omdat hij dat een uitstekend restaurant vond. Vandaag rond 13.30 uur ging aldaar de klantvriendelijkheid testen. Ik stapte het restaurant binnen met een dichtgeknoopte jas, zodat het personeel wist dat ik geen gast was, maar een passant. Aan de dame achter de bar vroeg ik of ik even gebruik mocht maken van het toilet. Dat was geen enkel probleem, dat mocht. Voor de zekerheid vroeg ik nog of daar kosten aan verbonden waren omdat ik geen gast was. Nee, het kostte niets. Ik liep naar het herentoilet en keek er maar even rond, want ik hoefde helemaal niet een kleine of grote boodschap te doen. Daarna ging ik weer weg en bedankte en groette de bardame. Ze was zeer vriendelijk terug. Mijn complimenten aan brasserie Keyzer! Zo hoort het ook! Als ik er een keer in de buurt ben en een hapje wil gaan eten, waar denk je dan dat ik naartoe ga? Precies, dat bedoel ik nou.

Brasserie Keyzer in Amsterdam

Brasserie Keyzer in Amsterdam

Hetzelfde kan gezegd worden over inschrijfgeld of geld voor een proefles vragen. Inschrijfgeld vind ik klantonvriendelijke geldklopperij; zie hierover Inschrijfgeld is klantonvriendelijke geldklopperij en Inschrijfgeld is klantonvriendelijke geldklopperij (deel 2). En wie geld vraagt voor een proefles moet heel snel een goede verkooptraining gaan volgen. Of bovenstaande gratis informatie ter harte nemen …

PS Naar aanleiding van het bovenstaande bericht heeft de eigenaar van het Ethiopische restaurant Addis Ababa mij gemaild dat voorbijgangers inderdaad gratis gebruik mogen maken van zijn toilet, maar dat ze op vrijwillige basis iets in de collectebus van Stichting Wondem mogen stoppen, die in zijn restaurant staat. Zoals gezegd, is dat geheel vrijwillig, niemand is dus hiertoe verplicht.

In memoriam Henri Castermans (1950-2023)

Hierbij wil ik iedereen bedanken die naar aanleiding van in memoriam Henri Castermans contact met me heeft opgenomen. Sommigen wilden hun condoleance persoonlijk houden en wilden daarom niet dat ik die op in memoriam Henri Castermans publiceerde, wat ik uiteraard dan ook niet gedaan heb. Vooral de telefonische en face-to-facegesprekken met vrienden, vriendinnen en zakelijke relaties van Henri heb ik als buitengewoon prettig ervaren en ik heb er veel steun aan ontleend. Het is me duidelijk geworden dat Henri in de harten en hoofden van velen voortleeft. Mensen herinneren zich Henri vooral als een vriendelijke, hartelijke en sympathieke gentleman.

Nogmaals heel hartelijk bedankt,

Robert Castermans

Henri Castermans (1950-2023)

Henri Castermans (1950-2023)

Zie ook: Hoe steun je iemand die rouwt? en: Rouwverwerking

Studentendiscriminatie door supermarkt Dirk van den Broek

Enkele dagen geleden liep ik supermarkt Dirk van den Broek aan de Rijnstraat 48 in Amsterdam binnen. Bij de ingang zag ik onderstaande tekst:

Studentendiscriminatie door supermarkt Dirk van den Broek

Studentendiscriminatie door supermarkt Dirk van den Broek

Dit is onmiskenbaar discriminatie van studenten en is daarom verboden. Wat wordt overigens onder een student verstaan? Is iemand die na zijn pensioen gaat studeren, ook een student en moet die dus ook een grijs studentenmandje pakken om te winkelen? Het doet me denken aan de nazi’s, die de Joden in de Tweede Wereldoorlog verplichtten een Jodenster te dragen.

Studenten die zich gediscrimineerd voelen en van wie de belangen geschaad worden, kunnen een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht: www.mensenrechten.nl

Zie ook: Drogisterij Kruidvat discrimineert studenten en scholieren

Alexei Navalny, een held vermoord door een antiheld

Het lichaam van Alexei Navalny is vermoord, maar zijn geest kan niet vermoord worden; die is springlevend en zal eeuwig springlevend blijven.

Alexei Navalny, een herdenking op de Dam in Amsterdam

Alexei Navalny, een herdenking op de Dam in Amsterdam

Wij wensen Yulia Navalnaya alle succes met het voortzetten van het werk van haar man Alexei Navalny (1976-2024).

Alexei Navalny, een eerbetoon op de Dam in Amsterdam

Alexei Navalny, een eerbetoon op de Dam in Amsterdam

Zie verder: Alexei Navalny en Yulia Navalnaya

Is een stille crematie raadzaam?

In 2023 zijn 124.280 mensen overleden. Van de overledenen is 68,4 procent gecremeerd. In 2022 ging het nog om 67,3 procent. Het aantal mensen dat kiest voor een crematie, stijgt al jaren.

Een crematie is goedkoper dan een begrafenis. Daarnaast willen steeds meer mensen hun nabestaanden niet opzadelen met een onderhoudsverplichting. Een graf moet onderhouden worden en een verlenging van het grafrecht met 10 jaar kost ruim € 800.

Ook wordt steeds vaker gekozen voor een stille crematie, ook wel een technische crematie genoemd. Dat is een crematie zonder plechtigheid en zonder koffie en cake. Slechts een handjevol mensen is aanwezig. Het afscheid vindt plaats tijdens een feest voor de terminaal zieke of bij het sterfbed. Stille crematies kunnen als doel hebben: geldbesparing of rust en stilte voor de overledene. Het kan ook gaan om verzet tegen de commercialisering van de dood. Zanger Jan Rot (64 jaar) en muzikant David Bowie (69 jaar) wilden zo’n stil afscheid. In de coronaperiode hebben veel mensen noodgedwongen voor een stille crematie gekozen.

Een stille crematie kun je egoïstisch van de overledene vinden, omdat die zijn of haar nabestaanden de mogelijkheid ontneemt om hem of haar de laatste eer te bewijzen en om samen te rouwen en elkaar te steunen in de verwerking van het verdriet. Zo heeft mijn dierbare oudste broer Henri Castermans ook gekozen voor een stille crematie waarbij alleen zijn partner en een kantoorgenoot (Kenneth Sulkers) aanwezig mochten zijn en zij pas een week na dato zijn overlijden bekend mochten maken. Toen hij deze wereld ging verlaten, heeft hij zelfs zijn 4 broers niet goedendaggezegd met een knuffel en 3 zoenen, noch heeft hij hun de mogelijkheid geboden om hem goedendag te zeggen met een knuffel en 3 zoenen of hem de laatste eer te bewijzen. Daarmee heeft hij mij – en naar ik aanneem ook mijn 3 broers – met kwellende vragen (waarop hij het antwoord waarschijnlijk mee zijn graf in heeft genomen) en extra verdriet achtergelaten. Ook zijn partner heeft nagelaten om die 4 broers op een correcte en tactische wijze mee te delen dat Henri na het stoppen met de chemotherapie nog maar een paar maanden te leven had, hetgeen van een ontstellend gebrek aan savoir-vivre getuigt en ten enenmale onvergeeflijk is; met dit afschuwelijk personage, dat bovendien ooit naar Henri heeft geslagen* (als ik daarbij was geweest, had ik lossehandjes het ziekenhuis c.q. het mortuarium in geschopt en geslagen), mijn vader heeft uitgescholden en mij als enige van de 4 broers van Henri aanvankelijk doelbewust geen rouwbrief heeft gestuurd, wil ik dan ook nooit meer iets te maken hebben** – lieve Henri, een goed, hartelijk en fantastisch mens als jij had mijns inziens een betere, intelligentere en stijlvollere partner verdiend!!

* Uit ervaring weet ik hoe vernederend het is als iemand de onschendbaarheid van je lichaam (lichamelijke integriteit) niet respecteert. Ik heb maar een paar keer meegemaakt dat iemand zijn poten niet kon thuishouden en dat is alweer lang geleden, maar ik kan me dat nog heel goed herinneren. Zo heeft me ooit een oom onverwacht aangevallen omdat ik iets zei wat hem niet zinde. Hij sprong op uit zijn stoel, rende op me af, spuugde in zijn vuisten en gaf me onverwacht een vuiststoot tegen mijn kin en mishandelde me. Ik was 16 en deed toen al een jaar of vier aan judo en karate en kon zelfs zwartebanders goed partij geven, maar ik deed niets. Als 16-jarige kijk je tegen een oom op die ongeveer 30 jaar ouder is, en daarom ga je die niet slaan en schoppen, maar als ik had gewild, had ik deze ordinaire straatvechter in een mum van tijd tegen de vlakte geschopt en geslagen. Nu betreur ik het dat ik dit niet gedaan heb en de dag erna niet naar de politie ben gestapt om aangifte tegen hem te doen wegens mishandeling. Tegenwoordig staat daar een boete op van € 400. Fight with no mercy, with mercy do not fight.

** Ach, en lossehandjes mist Henri nu toch zo! Nou, als je iemand niet aan kanker wilt kwijtraken, moet je met die persoon niet 27 jaar gaan paffen!! Zelfs nadat Henri de diagnose kanker had gekregen, heeft dit stuk onbenul met het verstand van een kikkervisje nog 9 jaar met Henri doorgepaft!!! Omdat er mijns inziens geen enkele reden is om lossehandjes te condoleren, heb ik mijn condoleance aan deze hufter ingetrokken.

Zie ook: Steeds meer mensen kiezen voor stille crematie en in memoriam Henri Castermans

Henri Castermans (1950-2023), R.I.P

Henri Castermans (1950-2023), R.I.P

Kanker wordt steeds vaker vroeg ontdekt

De ziekte kanker wordt steeds vaker in een vroeg stadium ontdekt en dat vergroot de kans op een succesvolle behandeling. Wel is het aantal nieuwe gevallen van kanker iets toegenomen. In 2023 waren dat er 128.000. Dit is een stijging van 2.000 ten opzichte van het jaar ervoor. Die toename wordt veroorzaakt door de groei van de bevolking en de ouderenpopulatie. Het aantal Nederlanders dat leeft met en na kanker, is hiermee gegroeid naar ruim 900.000.

Borst- en darmkanker worden vaker in een gunstig stadium ontdekt. Dit geld ook voor melanoom, baarmoederhals-, prostaat-, schildklier- en longkanker. Zo kan met een CT-scan longkanker in een vroeg stadium opgespoord worden. Een veranderd ontlastingspatroon of bloed bij de ontlasting kan wijzen op dikkedarmkanker. Het is zaak om dan snel naar je huisarts te gaan voor nader onderzoek. Kanker in de inwendige organen is moeilijker te ontdekken omdat die vaak pas laat symptomen geeft. Kanker van de alvleesklier, slokdarm, maag en galwegen wordt in slechts 10 procent van de gevallen in een vroeg stadium ontdekt.

Als er kanker in je familie voorkomt, dus bij je moeder, vader, zus of broer, moet je ook naar de huisarts gaan om je te laten onderzoeken. Preventieve onderzoeken en vroege opsporing zijn van groot belang voor een succesvolle behandeling. Doe daarom mee aan bevolkingsonderzoeken naar borst-, baarmoederhals- en darmkanker, ook als je nergens last van hebt.

Patiënten ervaren zelfs 10 jaar na de diagnose kanker nog één of meerdere lichamelijke en/of psychische klachten als gevolg van hun ziekte of behandeling, zoals vermoeidheid, verminderde lichamelijke conditie, neuropathie, verminderd geheugen, slechte concentratie, seksuele problemen, somberheid en depressieve gevoelens.

Voorkomen is beter dan genezen. Stop daarom met roken, eet en drink gezond en beweeg voldoende. Zitten is het nieuwe roken.

Zie ook: Kanker vroeg ontdekken, Zo verklein je de kans op kanker en Zeg nee tegen nicotine

Roken vergroot de kans op impotentie

Roken vergroot de kans op impotentie

Roken veroorzaakt 9 van de 10 gevallen van longkanker

Roken veroorzaakt 9 van de 10 gevallen van longkanker

Uw rook is schadelijk voor uw kinderen, familie en vrienden

Uw rook is schadelijk voor uw kinderen, familie en vrienden

‘Mooie en ontroerende woorden voor Henri Castermans’

Een lezeres was zo vriendelijk en attent om me een lieve e-mail te sturen over de 2de, herziene en uitgebreide druk van mijn boek Elckerlijc in hedendaags Nederlands. Ze vond dat ik het Middelnederlandse toneelstuk Elckerlijc erg goed vertaald had in modern Nederlands en mijn uitgebreide inleiding vond ze bijzonder interessant. Ik ken haar niet maar ik meen tussen de regels door te lezen dat ze ook neerlandicus is. Wat me vooral raakte en emotioneerde, was dat ze schrijft:

Mooie en ontroerende woorden heb je geschreven ter nagedachtenis van je broer Henri Castermans in het ‘Woord vooraf’.

Dit is me zeer tot steun, want ik vind het heel erg dat mijn broer Henri niet meer leeft en ik kan nog steeds nauwelijks bevatten dat ik hem nooit meer zal tegenkomen – althans in deze wereld.

Elckerlijc in hedendaags Nederlands Robert CastermansZie verder over Henri Castermans: in memoriam Henri Castermans en: het Egidius-lied / het Henri-lied

Blue monday: wat is ‘blue monday’ precies en wanneer valt die dag nou?

In de 15de druk van de Dikke Van Dale komt blue monday nog niet voor, maar in de 16de druk uit 2022 wel. Deze maandag zou de meest deprimerende dag van het jaar zijn: de dagen zijn nog kort, het weer is slecht, je goede voornemens zijn mislukt (zoals stoppen met roken of afvallen), de rekeningen stromen weer binnen, voorlopig heb je geen vakantie, je geld is op na de dure decembermaand, je voelt je schuldig vanwege het vele eten en drinken tijdens de feestdagen.

Dr. Cliff Arnall, psycholoog aan de Universiteit van Cardiff in Wales, kwam met een pseudowetenschappelijke formule op de proppen om de somberste dag van het jaar vast te stellen, overigens in opdracht van een reisbureau om vakanties te verkopen. De eerste blue monday werd vastgesteld op 24 januari 2005. Dat was de maandag van de laatste volle week in januari en niet de derde maandag in januari. In 2005 was dat 17 januari. Toch stellen velen blue monday op de derde maandag van januari. Volgens hen is dit jaar 15 januari blue monday, maar de maandag van de laatste volle week van januari 2024 is 22 januari. Dat is dus dit jaar blue monday.

Er zijn natuurlijk remedies om blue monday door te komen, bijvoorbeeld:
• Ga leuke dingen doen.
• Plan alvast je vakantie.
• Maak een stevige wandeling of ga sporten.
• Koop kleding of iets anders, waardoor je je prettiger voelt.
• Luister naar je lievelingsmuziek.
• Kijk naar je favoriete serie of een goede of grappige film.
• Pak je goede voornemens weer op.

Zie ook: Waarom blue monday niet de meest depressieve dag van het jaar is

blue monday, maak een wandeling in de natuur

blue monday, maak een wandeling in de natuur

Politici: bescherm onze politieagenten en onze hulpverleners met een algeheel vuurwerkverbod!!!

Politieagenten en hulpverleners kunnen alleen bij een algeheel vuurwerkverbod zo veilig mogelijk hun werk doen.

Politici die tegen een algeheel vuurwerkverbod zijn, roep ik op om 31 december het werk van politieagenten over te nemen en alle schade die het gevolg is van vuurwerk, uit hun eigen zak te betalen en niet de belastingbetaler en de betaler van verzekeringspremies ervoor te laten opdraaien. Politici die dit weigeren, zijn niet alleen grote lafaards maar ook dito huichelaars.

De Nederlandse Politiebond (NPB) adviseer ik om de politiek nu duidelijk te maken dat politieagenten 31 december niet de straat op zullen gaan als er dan geen algeheel vuurwerkverbod geldt: TE GEVAARLIJK. Het is gewoon een schande dat ieder jaar tientallen agenten gewond raken door vuurwerk waarmee ze bekogeld worden, van wie er velen blijvende lichamelijke en/of psychische schade overhouden. Vuurwerk is te gevaarlijk voor gewone consumenten: ieder jaar zijn er vele consumenten met brandwonden, oogletsel en afgerukte vingers en handen en één à twee doden. De overheid moet professionals vuurwerkshows laten organiseren, liefst met elektrisch vuurwerk (electric fireworks) zoals de afgelopen twee jaarwisselingen op het Museumplein in Amsterdam: goed voor milieu, mens en dier.

Oud en nieuw Museumplein 2023 [op 31 december 2023 en 1 januari 2024]

 

Electric Fireworks op het Museumplein 2023 [op 31 december 2022 en 1 januari 2023]