‘Mooie en ontroerende woorden voor Henri Castermans’

Een lezeres was zo vriendelijk en attent om me een lieve e-mail te sturen over de 2de, herziene en uitgebreide druk van mijn boek Elckerlijc in hedendaags Nederlands. Ze vond dat ik het Middelnederlandse toneelstuk Elckerlijc erg goed vertaald had in modern Nederlands en mijn uitgebreide inleiding vond ze bijzonder interessant. Ik ken haar niet maar ik meen tussen de regels door te lezen dat ze ook neerlandicus is. Wat me vooral raakte en emotioneerde, was dat ze schrijft:

Mooie en ontroerende woorden heb je geschreven ter nagedachtenis van je broer Henri Castermans in het ‘Woord vooraf’.

Dit is me zeer tot steun, want ik vind het heel erg dat mijn broer Henri niet meer leeft en ik kan nog steeds nauwelijks bevatten dat ik hem nooit meer zal tegenkomen – althans in deze wereld.

Elckerlijc in hedendaags Nederlands Robert CastermansZie verder over Henri Castermans: in memoriam Henri Castermans en: het Egidius-lied / het Henri-lied