Home > Tips voor vrouwen

Tips over salarisonderhandelingen voor vrouwen

Volgens de wet moeten vrouwen en mannen voor hetzelfde werk gelijk beloond worden. De praktijk is echter nog steeds dat vrouwen tussen de 4 en 8% minder betaald krijgen dan mannen bij gelijkwaardige arbeid en evenveel ervaring.

Jij bent een intelligente en aantrekkelijke vrouw. Het werk waarom het gaat, kun je minstens even goed doen als een man. Waarom zou je genoegen moeten nemen met een geringer salaris? Leef de volgende 13 tips na en van financiële seksediscriminatie zal geen sprake zijn.


Tip 1

Iedereen koestert vooroordelen. Je kent ze wel. Mannen zijn leiders en vrouwen zijn bazige tantes of bitches. Hij heeft oog voor detail en zij is een zeurkous. Als een man nadenkt over zijn beslissingen, heet het dat hij zijn beslissingen goed overweegt, maar als een vrouw dat doet, zegt men dat ze geen beslissingen kan nemen. Ook werkgevers denken vaak in bepaalde stereotypen. Als er gezinsuitbreiding komt, stoppen vrouwen met werken. Zijn de kinderen ziek, dan blijven ze thuis. Gaat manlief meer verdienen of moet hij voor zijn werk verhuizen, dan zeggen ze hun baan op. Vrouwen hebben voor de kinderen gezorgd. Ze hebben dus minder werkervaring. Daarnaast hebben ze iets minder opleiding genoten. Een lager salaris is daarom op zijn plaats. Dat vrouwen lager opgeleid waren dan mannen, was vroeger het geval. Tegenwoordig zijn vrouwen hoger opgeleid. Als je kinderen hebt, zeg dan tijdens het sollicitatiegesprek lees verder


Tip 2

Ben je enkele jaren uit het arbeidsproces geweest vanwege de opvoeding van je kinderen, dan biedt je potentiële werkgever misschien minder salaris omdat je werkritme mist en je kennis wat verwaterd is. Toon aan dat je de juiste capaciteiten bezit om lees verder


Tip 3

De grootste fout die je kunt maken, is dat je te weinig vraagt. Denk niet dat je ja of nee moet zeggen tegen een voorstel, maar vraag om iets anders. Onderhandel dus. Doe je huiswerk zodat je lees verder


Tip 4

Je kunt beter lichaamstaal lezen, beter communiceren en beter omgaan met anderen dan de meeste mannen. Maak gebruik van deze natuurlijke gaven om een goede relatie op te bouwen met je potentiële werkgever. Zorg ervoor dat je hem persoonlijk leert kennen en hij jou. Vraag wat hij lees verder


Tip 5

Ook in empathie ben jij beter dan een man. Dit houdt in dat je je beter kunt verplaatsen in een man dan hij in jou. Hierdoor ben je beter in staat zijn belangen te achterhalen en hem te begrijpen en ben je ook beter in het vinden van creatieve oplossingen. Laat je echter niet te veel beïnvloeden door zijn belangen, standpunten en argumenten, maar lees verder


Tip 6

Wees niet bang dat je de relatie schade toebrengt als je onderhandelt of nee zegt. Realiseer je dat nee een buitengewoon krachtig woord is in onderhandelingen. Je zegt nee tegen lees verder


Tip 7

Schrik niet als de ander nee zegt. Nee betekent ‘nee op dit moment om die en die redenen’. Twee maanden later kunnen de omstandigheden anders zijn waardoor een hoger salaris of een salarisverhoging wel mogelijk is. Bedenk ook dat als je niet vaak genoeg nee hoort, je niet genoeg vraagt en niet scherp genoeg onderhandelt. Nee houdt dus een compliment is; je onderhandelt op het scherp van de snede. Op een nee kun je altijd reageren met: ‘Je zult vast goede redenen hebben om nee te zeggen. Kun je die redenen toelichten?’ Je houdt het gesprek dan gaande.
Linda Babcock en Sara Laschever schrijven in hun boek Ask for it (Vraag erom): ‘Nobody likes rejection but research shows that women’s self-esteem fluctuates more in response to feedback, whether positive or negative, than men’s. A man who gets turned down when he asks for something may shake his head and think, Better luck next time. A woman may take the rejection as a judgment on the quality of her work – or worse, as a reflection on her worth as a person. Studies also show that women feel less comfortable with social risk than men. Since there’s always the chance that you’ll get turned down no matter how well you prepare, negotiation by definition involves some degree of social risk’ (Niemand houdt van een afwijzing maar onderzoek laat zien dat de eigenwaarde van vrouwen meer verandert in reactie op feedback, positieve of negatieve, dan die van mannen. Een man die afgewezen wordt als hij om iets vraagt, kan best zijn hoofd schudden en denken, Volgende keer beter. Een vrouw zal een afwijzing opvatten als een oordeel over de kwaliteit van haar werk – of erger als een weergave van haar waarde als individu. Studies tonen ook aan dat vrouwen zich minder op hun gemak voelen bij een sociaal risico dan mannen. Omdat er altijd een kans bestaat dat je afgewezen wordt hoe goed je je ook voorbereidt, brengt een onderhandeling per definitie enig sociaal risico met zich mee). Daarom adviseren Babcock en Laschever je om lees verder


Tip 8

Of onderhandelaars boos of opgewekt zijn, maakt weinig verschil voor de hoeveelheid waarde die ze weten te creëren, maar als ze boos zijn, weten ze meer waarde te claimen dan wanneer ze opgewekt zijn. Boosheid heeft nog meer voordelen. Ben je boos, dan doe je een extremer openingsbod en is de tegenpartij eerder bereid concessies te doen. Een vrouw moet haar boosheid vergezeld laten gaan van een rechtvaardiging van die boosheid, anders wordt ze minder serieus genomen. Wees niet te boos en verlies zeker niet je zelfbeheersing. Vrouwen moeten namelijk lees verder


Tip 9

Een lage stem is overtuigender dan een hoge. Verlaag daarom je stemgeluid. De Britse oud-premier Margaret Thatcher (1925-2013) trainde tijdens haar politiek actieve jaren haar stem om die lager in te zetten. Voor een lage stem is het van belang dat je lees verder


Tip 10

Informeer naar de vrouwvriendelijkheid van het bedrijf: ‘Ik neem mijn carrière erg serieus. Graag wil ik werken voor een vrouwvriendelijke organisatie. Waaruit blijkt dat vrouwen hier gelijk behandeld worden?’ Als je gesprekspartner lees verder


Tip 11

Merk op dat vrouwen doorgaans minder betaald worden voor hetzelfde werk dan mannen en dat jij een bedrijf zoekt waar vrouwen en mannen gelijk beloond worden. Vraag: lees verder


Tip 12

Uit onderzoek blijkt dat bij onderhandelingen over salaris en salarisverhoging vier keer zo vaak tegen vrouwen wordt gelogen als tegen mannen. Niet alleen mannen maar ook vrouwen liegen vaker tegen vrouwen tijdens onderhandelingen. Dit komt doordat van vrouwen verwacht wordt dat ze minder competent zijn dan mannen. De gedachte is dat vrouwen er hierdoor minder snel achter komen als ze misleid worden. Een andere stereotype volgens het onderzoek is dat vrouwen aardiger en vergevensgezinder zijn en het dus minder erg is om tegen hen te liegen. Bereid je daarom extra goed voor op de onderhandelingen. Je kunt beter te veel dan te weinig tijd in de voorbereiding steken. Falen in de voorbereiding is de voorbereiding van het falen. Realiseer je dat je de tijd, de wil en de middelen moet hebben om je optimaal voor te bereiden. Hoe meer feiten je weet, hoe minder makkelijk je je om de tuin laat leiden door onwaarheden.
Doe aan positieve selftalk. Zeg hardop tegen jezelf wat jouw sterke punten zijn en welke eigenschappen jou tot een goede onderhandelaar maken. Als je je hiervan bewust bent, ga je zelfverzekerder het gesprek in. Je staat steviger in je schoenen en durft te eisen waar je volgens jou recht op hebt zonder dat je je door misleidende informatie van de wijs laat brengen. Door je bewust te zijn van jouw sterke punten en goede eigenschappen zul je lees verder


Tip 13

Je kunt iemand anders voor je laten onderhandelen. Dat kan een man of een vrouw zijn. Als vrouwen voor iemand anders onderhandelen, doen ze niet onder voor mannen. Ze durven zich dan lees verder

Lees meer over salarisonderhandelingen

Bestel nu de beste gids voor je salarisonderhandelingen en verdien geld!