In memoriam Henri Castermans (1950-2023)

Hierbij wil ik iedereen bedanken die naar aanleiding van in memoriam Henri Castermans contact met me heeft opgenomen. Sommigen wilden hun condoleance persoonlijk houden en wilden daarom niet dat ik die op in memoriam Henri Castermans publiceerde, wat ik uiteraard dan ook niet gedaan heb. Vooral de telefonische en face-to-facegesprekken met vrienden, vriendinnen en zakelijke relaties van Henri heb ik als buitengewoon prettig ervaren en ik heb er veel steun aan ontleend. Het is me duidelijk geworden dat Henri in de harten en hoofden van velen voortleeft. Mensen herinneren zich Henri vooral als een vriendelijke, hartelijke en sympathieke gentleman.

Nogmaals heel hartelijk bedankt,

Robert Castermans

Henri Castermans (1950-2023)

Henri Castermans (1950-2023)

Zie ook: Hoe steun je iemand die rouwt? en: Rouwverwerking