Klachten over directeur Bram van Dijk van SportCity

Als je overweegt om lid te worden van SportCity of je lidmaatschap te verlengen, dan is het onderstaande misschien iets om rekening mee te houden.

Zondag 26 februari 2023 heb ik gefitnest in een vestiging van fitnessketen SportCity in Amsterdam. Na het fitnessen ben ik even gaan pingpongen. Op een gegeven moment ben ik uitgegleden en keihard op de vloer terechtgekomen. Wat bleek? De schoonmaker had de vloer gedweild, waardoor die vloer nat en glad was, zonder dit met een bordje of anderszins aan te geven.

Twee weken later (12 maart) had ik nog steeds veel pijn aan mijn linkeronderbeen en linkerknie. Uit onderstaande foto, die ik 11 maart genomen heb (dus 13 dagen na de val), blijkt dat mijn onderbeen nog steeds bont en blauw was.

Klachten over directeur Bram van Dijk van SportCity

Artikel 14 lid 1 van de algemene voorwaarden van SportCity luidt: ‘De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.’ Op de website van SportCity heb ik nergens deze procedure gevonden en de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Daarom heb ik 12 maart mijn klacht bij operationeel directeur Bram van Dijk via service@sportcity.nl ingediend. Ik heb hem het onverantwoorde gedrag van zijn schoonmaker uitgelegd en hem gevraagd om alles te doen wat redelijkerwijs in zijn vermogen ligt om de hierboven genoemde gevaarlijke situatie in de toekomst te voorkomen. Bovenstaande foto heb ik als bijlage bijgevoegd. Ingevolge artikel 14 lid 4 van de algemene voorwaarden had Bram van Dijk mijn klacht uiterlijk binnen vier weken moeten beantwoorden. Tot op vandaag heeft hij echter niet het fatsoen gehad om op enigerlei te reageren. Ook op mijn rappel van 28 maart heeft hij hoegenaamd niet gereageerd.

Ik concludeer dan ook dat Bram van Dijk lak heeft aan zijn eigen regels en aan de veiligheid van zijn klanten. Als het gaat om de jaarlijkse inning van de contributie, kan Bram van Dijk wel prompt reageren. Dan is hij er als de kippen bij en schrijft hij het geld geen dag later van mijn rekening af dan dat hij dit mag doen.

Oproep aan Bram van Dijk: stap per direct op!
Omdat Bram van Dijk niet het fatsoen heeft om op een klacht te reageren en hij klaarblijkelijk lak heeft aan de veiligheid van zijn klanten, roep ik hem hierbij op om zijn functie met onmiddellijke ingang neer te leggen en plaats te maken voor een operationeel directeur die dat fatsoen en het juiste verantwoordelijkheidsbesef wel heeft. (wordt vervolgd)