Home > Het Wilhelmus

Het Wilhelmus Hieronder het Wilhelmus in zestiende-eeuws Nederlands en in het hedendaags Nederlands, gevolgd door een uitgebreide toelichting. Het Wilhelmus (naar de tegenwoordige tekst) [1] Wilhelmus van Nassouwe ben ik, van Duitsen bloed, den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood. Een Prinse van Oranje ben ik, vrij, onverveerd, den Koning van Hispanje heb … Meer lezen over Home > Het Wilhelmus